Banklån för husköp

Fråga: Är det tillåtet att låna pengar av en räntebank för att bygga eller köpa ett hus? Personen och hans familj äger inget hem. Är det tillåtet att ta ett sådant lån?

Svar: Lånar de med ränta eller utan ränta?

Frågeställare: Med ränta.

Svar: Det är inte tillåtet. Det är dock tillåtet att köpa byggda fastigheter av byggfirman för ett överpris.