Bandagering i Ihrâm

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 157-158

743 – Ahmad berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm som sade:

“Om en Muhrim börjar blöda eller bryter ett ben, får han behandlas med bandage och gips.”

Mansûr sade:

“Han behöver inte sona.”

744 – Ahmad berättade för oss: Yahyâ bin Zakariyyâ berättade för oss, från ´Abdul-Malik, från ´Atâ’ som sade:

“Om en Muhrim får en fraktur i huvudet, får han bandagera det.”

745 – Ahmad berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Mughîrah, från Ibrâhîm som sade:

“Den som bandagerar ett sår eller ett benbrott ska inte knyta det, utan stoppa in änden i bandaget.”