Balqîs djinnförälder

al-Qurtubî nämnde att ´Uthmân bin Hâdhir sade:

”Balqîs moder var djinn och hette Bal´amah bint Shaysân.”

Tillsynes är hadîthen gällande att en av Balqîs föräldrar var djinn svag. Detsamma gäller alla rapporteringar i sakfrågan, inga är bekräftade.