Baktal eller välvilja?

Fråga: Hör det till förbjudet baktal att varna för en person om motivet är korrekt?

Svar: Det är inte baktal, det är välvilja. Om personen har fått råd och fortsätter vidhålla sin avvikelse, måste människorna avrådas från honom så att de inte luras av honom.