Baktal av ledare som inte styr med islam

Fråga: Den senaste tiden har det blivit mycket vanligt att makthavarna baktalas. Vad är domen för att baktala den som inte styr med det som Allâh har uppenbarat?

Svar: Det är förbjudet att baktala makthavarna ur två synvinklar:

1 – Det är baktal av en muslim. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

”Och tala inte illa om andra bakom deras rygg.”1

2 – Baktal av makthavarna medför en ondska och ett fördärv som inte medförs när en vanlig människa baktalas. Om en vanlig person baktalas, berör hans brist endast honom. Om en makthavare baktalas, leder det till att människorna börjar hata honom och handla olydigt mot honom. Detta är en väldigt stor skada som bidrar med kaos och kanske till och med ett inbördeskrig.

Angående personen som inte styr med det som Allâh har uppenbarat, så är det domen som skall fördömas. Han skall inte fördömas offentligt för att det inte finns någon nytta av det. Man skall fördöma makthavaren direkt och skriva till honom och råda honom. Om man kan få kontakt med makthavaren direkt, så är det bara bra. Annars råder man skriftligt och skickar det till den som kan ge makthavaren det.

1 49:12