Bakkah är Makkah

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

”Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.”1

Bakkah är ett av Makkahs kända namn. En teori är att staden heter så för att den får de orättvisa och tyrannerna att böja (تبك) på sina halsar så att de underkastar och underordnar sig när de är där. En annan teori är att staden heter så för att människorna trängs (يتباكون) i den. Qatâdah sade:

”Allâh har trängt ihop alla människor där. Kvinnor ber framför män och sådant finns ingen annanstans.”

Detsamma har rapporterats från Mudjâhid, ´Ikrimah, Sa´îd bin Djubayr, ´Amr bin Shu´ayb och Muqâtil bin Hayyân.

13:96