Bahâ’iyyahs panteism

Fråga: Är Bahâ’iyyahs innovation otro?

Svar: Tvivelsutan. Bahâ’iyyah påstår att Allâh är inkarnerad i slavarna – fjärran är Allâh från det de säger. Bahâ’iyyah anser att Allâh är inkarnerad i vissa av Sina slavar. Panteisterna anser att Allâh är överallt och inte att Han är ovanför himlen och att Han har rest Sig över tronen. De menar att Han är överallt. De är alltså panteister eftersom de anser att Allâh är inkarnerad i allt – fjärran är Allâh från de säger.