Badrs folks förträfflighet

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 224-225

Deltagarna vid slaget vid Badr har sin unika dygd. De som lovade trohetseden i ´Aqabah likaså. Detsamma kan sägas om de följeslagare som lovade trohetslöftet under trädet. Dessa dygder är specifika för dem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen som har lovat trohetslöftet under trädet skall få inträda i Elden.”1

De var 1400-1500 personer, Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att inte fly. Salamah bin al-Akwa´ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi lovade trohetslöfte om döden.”2

De har samma betydelse. Den som lovar att inte fly lovar att gå in i döden. Må Allâh vara nöjd med dem! I samband med att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) fördömde Hâtib bin Abî Balt´ah (radhiya Allâhu ´anh) å det görvsta för ett fel som han hade gjort, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh såg på Badrs folk och sade: ”Gör vad ni vill, för sannerligen har Jag förlåtit er.”3

Så lyder Badrs folks förträfflighet.

1Abû Dâwûd (4653), at-Tirmidhî (3860) som sade att den är god och autentisk, an-Nasâ’î (11508), Ahmad (3/350) och Ibn Hibbân (4802).

2Ahmad (4/47), al-Bukhârî (2960) och Muslim (1860).

3al-Bukhârî (3007).