Badhus och inte toalett

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (43)

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela jorden är en böneplats frånsett begravningsplatsen och badhuset.”1

Badhus (الحمام) består av ångbad och besöks i medicinskt syfte. Det är alltså inte toalett det handlar om. Badhus består av varmt vatten och besöks i hygieniskt och medicinskt syfte. Där ska man alltså inte be.

1Ahmad (3/83), Abû Dâwûd (492), at-Tirmidhî (317) och Ibn Mâdjah (745).