Badets tillvägagångssätt

Publicerad: 2010-06-24
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/66-68)

 

Det finns två typer av bad:

1 – Det fullkomliga badet. Det består av tio situationer:

1 – Avsikt.

2 – Nämnandet av Allâhs namn.

3 – Tvättning av händer tre gånger.

4 – Tvättning av föraktfullheter.

5 – Tvagning.

6 – Sköljning av huvud tre gånger så att vattnet når hårbotten.

7 – Sköljning av hela kroppen tre gånger.

8 – Höger sida av kroppen tvättas före den vänstra.

9 – Gnuggning av kroppen.

10 – Till sist flyttar man på sig och tvättar fötterna.

2 – Det tillräckliga badet. Det innebär:

1 –  Att man tvättar bort alla föraktfullheter.

2 – Avsikt.

3 – Tvättar hela kroppen.

Till tvagning används 0.75 liter vatten och till bad används 3 liter vatten. Det är emellertid giltigt att utföra dem båda med mindre mängd vatten än den angivna om allting tvättas korrekt.

Om man med badet avser de båda renheterna, anses handlingen vara korrekt. Ahmad har en annan åsikt som säger att det inte är giltigt förrän han tvår sig för dem båda.

Det är rekommenderat för den sexuellt orene personen att två sig och tvätta sitt könsorgan innan han lägger sig för att sova, äter eller återgår till ett nytt samlag.