Badet som täcker tvagningen

Fråga: Täcker bad tvagningen oavsett orsak till badet?

Svar: Om badet är till följd av sexuell orenhet och badaren avser två reningar, den större och den mindre, täcker badet tvagningen. Dock är det bäst att först tvätta könet, två sig och bada därefter. Så gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Samma sak ska kvinnan göra efter månadscykel och barnsäng.

Men om badet är fredagsbad eller enkom nedkylning, täcker det inte tvagningen ehuru badaren skulle ha för avsikt. Ty handlingen saknar ordningsföljd som i sig är en av tvagningens plikter.