Badet innan inträdet i Makkah

21 – Den som enkelt kan bada inför inträdet, skall bada. Likaså skall han rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och gå in i staden på dagtid1.

22 – Inträdet skall ske från Mu´allâh-dörrens håll. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in via det upphöjda bergspåret Kadâ’2 som höjer sig över begravningsplatsen. Sett till att Banû Shaybahs dörr ligger närmast den svarta stenen, gick han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) in genom den.

23 – Dock är det tillåtet att komma in i Makkah från alla håll. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Samtliga vida vägar i Makkah är en väg och en offerplats.”

I en annan hadîth sägs det:

”Hela Makkah är en väg; det gås in härifrån och gås ut därifrån.”3

24 – Glöm inte att gå in i moskén med höger fot först och säga:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و سلم ,اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

”Allâh! Hylla och freda Muhammad. Allâh! Öppna Din nåds portar åt mig.”4

eller:

أَعُوذُ باللهِ الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”Jag söker skydd hos Allâh, den Väldige, och via Hans ädla ansikte och eviga makt, mot den fördömde Satan.”5

25 – Vid första ögonkastet på Ka´bah får den som vill lyfta på händerna. Det har bekräftats från Ibn ´Abbâs6.

26 – I detta sammanhang finns ingen särskild bekräftad åkallan från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alltså ber man det man kan. Därjämte anses det vara fint att tillbe ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) bekräftade bön:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْك السَّلاَمُ فَحَيِّنا رَبَّنا بالسلام

”Allâh! Du är fullkomlig utan brister och från Dig kommer frid. Ge oss, vår Herre, ett fridfullt liv.”7

1 Rapporterad av al-Bukhârî ((779) med min förkortning) och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1630).

2 Rapporterad av al-Bukhârî ((780) med min förkortning) och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1929).

3 Rapporterad av al-Fâkihî med en god berättarkedja.

4 Se Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ”al-Kalim at-Tayyib”, sid. 51-52, med min verifiering och korrigering.

5 Rapporterad av Ibn Abî Shaybah med en autentisk berättarkedja. Andra har rapporterat det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en svag berättarkedja, vilket är klargjort i ”adh-Dha´îfah” (1054).

6 Rapporterad av al-Bayhaqî (5/72) med en god berättarkedja från Sa´îd bin al-Musayyab som sade:

”Jag såg ´Umar göra något som numera ingen annan människa än jag har sett. Då han hade sett Huset såg jag honom…”

Via en annan, god berättarkedja har han också rapporterat att Sa´îd bin al-Musayyab brukade göra så. Likaså har Ibn Abî Shaybah (4/97) rapporterat detta från dem båda.

7 En dygdig kommenterade i sin bok ”al-Manâsik waz-Ziyârât” att handlingen inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans påstående är emellertid enkom en inbillning. Jag har verifierat dess äkthet i ”al-Irwâ’” (1112).