Både det goda och det onda skall klargöras

I den här boken – Kitâb-ut-Tawhîd – förklarar Shaykhen (rahimahullâh) den korrekta trosläran och avguderiet och otron som annullerar den eller också innovationerna och nyheterna som reducerar den.

Det är en metodik som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah; både det goda och det onda skall klargöras så att muslimen är på sin vakt. En människa kan inte bara ha kunskap om det goda. Därtill måste hon även ha kunskap om det onda för att undvika det. Den som inte har kunskap om det onda löper en stor risk att falla i det utav okunnighet och rentav tro att det onda är gott.