Både den kunnige och den okunnige skall fördömas

Fråga: Jag hörde en person säga att endast den okunnige skall fördömas tvärtemot personen som syndar och vet att han syndar. Stämmer det?

Svar: Skall han låtas vara i sin villfarelse? Han är ju vilsen. Han skall vägledas. Det skall klargöras för honom att han praktiserar villfarelse och att det är villfarelse att inte agera utmed kunskapen. Allâh (djalla wa ´alâ) förbannade judarna och blev arg på dem. Varför det? För att de hade kunskap som de inte praktiserade. Det är obligatoriskt att han behandlas hårt och att det sägs till honom att han inte är som de okunniga. Det finns risk att han drabbas av Allâhs vrede då han vet. Han skall påminnas om det.