Bådas vallfärd är ogiltig

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî (d. 458)

ar-Riwâyatan wal-Wadjhayn (1/273)

Abû Bakr sade i ”Kitâb-ul-Khilâf” om personen som vallfärdar å någon annans vägnar samtidigt som han själv har aldrig vallfärdat förr:

”Vallfärden är ogiltig, såväl för hans del som för den andres del.”

Han berättade att Ismâ´îl bin Sa´îd berättade att Ahmad sade:

”Om han går in i Ihrâm å någon annans vägnar, är varken hans eller den andres vallfärd giltig. Ty i vissa formuleringar till Shubrumahs hadîth heter det: ”Vallfärda för dig själv.”