Båda var unika på sina sätt

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 177-178

De lärde har tre åsikter om vem som är bäst av Khadîdjah och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhumâ). Den tredje åsikten är passiv. Jag frågade vår Shaykh Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) om det och han sade i stil med att var och en hade sina särskilda drag.

Khadîdjahs (radhiya Allâhu ´anhâ) inverkans var i början av islam. Hon brukade trösta Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), stadga honom och lugna honom. Hon finansierade honom, upplevde islams sällsynthet och härdade med besvären för Allâhs och Hans sändebuds sak. Hon bistod sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när det var som svårast. Hennes bistånd och uppoffring är nämligen unika.

´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) inverkan var under islams senare del. Hennes förståelse och förkunnande av religionen samt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gagn av hennes vetenskapliga insats är unika. Det är hans slutsats.