Båda trosbekännelserna måste uttalas

Fråga: Räcker det att uttala trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud för att konversionen skall vara giltig?

Svar: Nej, det räcker inte. Den ena trosbekännelsen täcker inte den andra.