Båda saknar grund i islam

Fråga: Finns det något i islam som heter ”islamisk Tasawwuf”?

Svar: Ärligt talat finns det inget som heter ”Tasawwuf” eller ”islamisk Tasawwuf”. Det är ett nyinfört och oberättigat namn som, liksom mycket annat, har kommit in bland muslimerna. Det kan röra sig om tvivel som enligt somliga utgör bevis, det kan röra sig om eftersträvade lustar. Islamisk Tasawwuf är som islamiska visor (أناشيد إسلامية ) – de saknar grund i Qur’ânen och Sunnah.