Båda går

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/771)

1037 – Jag hörde min fader bli frågad hur böner ska slås ihop. Han svarade:

Han ska sinka Dhuhr till början av ´Asrs tid och slå ihop dem utmed hadîthen från Husayn bin ´Abdillâh, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs. Jag känner inget obekvämt gentemot det.”

Det vill säga om bönerna slås ihop på det viset.

Min fader fick frågan:

Men om man ber Dhuhr och ´Asr då?”

Det vill säga när Dhuhr infaller. Han svarade:

Vi brukade göra så också, men jag föredrar handlingen i Husayns hadîth.”