Båda föräldrarna skall uppfostra barnen

Fråga: Jag är en kvinna som har söner och döttrar. I och med att döttrarna är tillsammans med mig mestadels av tiden har jag kunnat uppfostra dem väl. Beträffande sönerna är vissa av dem stora. Jag klarar inte av att uppfostra dem. Deras fader arbetar hela dagarna. När jag ber honom ta tag i sönerna tar han illa upp. Syndar jag? Jag hoppas att ni kan be fäderna se efter sina barn och inte sysselsätta sig alltför mycket med sina arbeten.

Svar: Jag tackar den här kvinnan för att ha uppfostrat sina döttrar och försökt rätta till sina söner. Jag hoppas att fadern börjar bry sig om dem, se efter dem och forma dem så att de blir rättfärdiga. Han kommer att vinna på det i de båda liven, som levande och död. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

”För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller en rättfärdig son som ber för henne.”

Om fadern uppfostrar barnen liksom Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt honom kommer han att få väldigt mycket gott av det. Hans barn kommer att be för honom när han lever och när han dör. Om han inte gör det och försummar deras uppfostran syndar han. I detta fall kommer hans barn bara vara till en börda för honom.

Vi hoppas att fadern börjar lägga ned vikt vid sina barn liksom han lägger ned vikt vid sina pengar och mer därtill. Pengar kommer och går medan barnen är en del av människan. Det är de som verkligen kommer att gagna honom när han lever och när han dör.

166:6