Båda är tillåtna

De lärda har olika åsikter om Qur’ân-läsningen under begravningsbönen. Vissa säger att Qur’ânen inte skall läsas under begravningsbönen. Andra säger att det är obligatoriskt. Somliga säger att det är Sunnah. Det är den mest måttliga åsikten. Salaf gjorde både det ena och det andra. De brukade läsa Qur’ânen under begravningsbönen och de kunde låta bli.

På samma sätt kunde vissa läsa Basmalah högt medan andra lät bli. Ibland läste de inledningsbönen [innan al-Fâtihah] och ibland lät de bli. Ibland tog de upp händerna i de tre situationerna och ibland lät de bli. Ibland gjorde de två Taslîm i bönen och ibland bara en. Ibland läste de bakom imamen när han läste al-Fâtihah tyst och ibland lät de bli. Ibland gjorde de fyra Takbîrât under begravningsbönen och ibland gjorde de fem eller sju Takbîrât. Allt det är bekräftat från dem.

Ibland läste de böneutropets fraser tyst innan de läste dem högt. Ibland läste de Iqâmah med enkla fraser och ibland läste de Iqâmah med dubbla fraser.

Även om vissa av handlingarna är starkare än andra, så är det fortfarande tillåtet att handla utmed den svagare handlingen. Ibland kan den svagare handlingen till och med vara bättre om fördelen är större.