Båda Allâhs händer är högra

Fråga: En hadîth säger att båda Allâhs händer är högra. En annan hadîth säger att Han har en högerhand och en vänsterhand. Hur kombineras de?

Svar: Kombinationen är klar och tydlig. Allâh (ta´âlâ) har en högerhand och en vänsterhand och båda är högra. Det vill säga att den fördelar, begåvar och berikar med den. Därför skall man inte anta att Hans vänsterhand är nedsatt som skapelsens vänsterhand. En människas vänsterhand är nedsatt sett till hennes högerhand. Sålunda förmenas hon att äta, dricka, ta och ge med vänstern. I och med att människans vänsterhand är på det viset, upphör det antagandet med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Båda Allâhs händer är högra.”1

1Abû Ya´lâ (5558) och at-Tabariî i ”Djâmi´-ul-Bayân” (28/24).