Bad utan bad

Fråga: En man hade samlag med sin hustru utan att få utlösning. Därefter bad han en hel vecka innan en ungdom sade till honom att han måste bada och ta igen bönerna. Är det obligatoriskt eller inte?

Svar: Först och främst måste vi veta att badet blir obligatoriskt vid tre fall:

1 – Med utlösning om än utan samlag.

2 – Med samlag om än utan utlösning.

3 – Med samlag och utlösning.

Den omnämnde mannen skall ta igen de bönerna. Det var ingen längre period. Han var någorlunda försumlig. Han var ålagd att fråga de lärda. Numera måste han alltså ta igen alla böner efter varandra.