Bad profeten i sina sandaler?

Jag läste för ´Alî bin Ahmad al-´Alawî: Muhammad bin Ahmad underrättade oss: Muhammad bin ´Ubaydillâh al-Mudjallid underrättade oss: Abû Nasr Muhammad bin Muhammad underrättade oss: Abû Tâhir al-Mukhallis underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Muhammad bin Abî Samînah berättade för oss: Ibn ´Ulayyah berättade för oss, från Sa´îd bin Yazîd som sade:

Jag frågade Anas (radhiya Allâhu ´anh): ”Bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sina sandaler?” Han sade: ”Ja.”1

Berättarkedjan är sund och hög.

1at-Tirmidhî (400) som sade:

”Anas hadîth är god och autentisk och praktiseras av de lärde.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (400).