Bad okunnigt i moské med grav

Fråga: En person bad i en moské som sägs rymma al-Husayns grav. Han hade ingen kunskap om domen för det. Vad ska han göra?

Svar: Det är ogiltigt att be i moskéer som innehåller gravar. Moskéer och gravar går inte ihop i islam. Det är säkrast att han tar igen bönen.