Bad mot fel håll i tre veckor

Fråga: I tre veckor har jag bett i en skolbyggnad. Därefter berättade en syster för mig att Ka´bah är i en annan riktning än den som jag har bett mot. Måste jag ta om bönerna eller ursäktas jag för min okunnighet?

Svar: Du ursäktas inte för din okunnighet eftersom sakfrågan berör ett av bönens villkor. Det upphör inte gälla på grund av okunnighet. Dock är ingen skada skedd om avvikelsen är liten. Men om avvikelsen har varit stor på så sätt att Ka´bah har varit bakom dig eller till sidan om dig, så måste du ta om bönerna därför att villkoret har varit uteblivet. Du är inte ursäktad. Du är i en stad och bland människor. Varför frågade du inte? Varför tittade du inte på moskéerna runtom dig?