Bad mot fel håll i 1 ½ år

Fråga: Jag hade flyttat in i ett nytt hus och efter ett och ett halvt år insåg jag att jag hade bett mot fel håll. Vad åligger mig och min familj nu?

Svar: Du lever ju bland människor och moskéer. Har du inga muslimska grannar? Har du inga moskéer med bönenischer i? Ber du inte i moskén? Ber du hemma? Det enda undantaget är om du exempelvis bor i otrogna länder och inte har tillgång till muslimer och moskéer. I så fall gör du så gott du kan för att kunna be mot Qiblah. Be så gott du kan. Härmed är din bön giltig.

Om du däremot är försumlig och låter bli att fråga och rätta dig efter moskéerna måste du ta igen bönerna. Ty du har utelämnat ett av bönens villkor utan orsak. Detta gäller om du har bett mot motsatt håll. Om du endast har avvikit lite är ingen skada skedd.