Bad Maghrib fyra Raka´ât

378 – Jag sade till Ahmad:

”Medan en man ber Maghrib inser han i Tashahhud att han har bett fyra Raka´ât. Vad ska han göra?” Han svarade: ”Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska. Därmed är hans bön fullbordad.”

379 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som tvivlar huruvida han har bett Maghrib två eller tre Raka´ât. Han svarade:

”Han ska utgå från två Raka´ât.”

380 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som har bett två Raka´ât Maghrib och kommit på det först när han inlett frivillig bön. Han sade:

”Därom tvista de lärde.”

381 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som bad Maghrib fyra Raka´ât utan att sitta i tredje Rak´ah. Han svarade:

”Han ska göra två Sudjûd. Därmed är hans bön fullbordad.”