Bad jag eller inte?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/255)

Fråga: Vad gör en person som inte kan komma ihåg ifall han har bett eller inte?

Svar: Om en muslim tvivlar huruvida han har bett en obligatorisk bön eller inte, ser han till att be den omedelbart. I grund och botten kvarstår plikten varför han ska se till att be den omedelbart. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”1

Det är obligatoriskt att måna mycket om bönen, genomföra den med församlingen och inte sysselsätta sig med sådant som får en att glömma bort den. Bönen är ju islams pelare och den viktigaste plikten näst trosbekännelserna. Allâh (subhânah) sade:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

FÖRRÄTTA regelbundet bönerna och den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”2

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

Förrätta bönen och betala allmosor och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Islam är den viktigaste frågan. Dess pelare är bönen och dess spjutspets är kampen för Allâhs sak.”4

Islam är byggd på fem; trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bönen, allmosan, fastan i Ramadhân och vallfärden till Huset.”5

Det finns många liknande bevis i Qur’ânen och Sunnah som påvisar bönens storhet och vikten av att slå vakt om den.

1al-Bukhârî och Muslim.

22:238

32:43

4Ahmad (5/237), at-Tirmidhî (2616) som sade att hadîthen är god och autentisk, an-Nasâ’î (11394) och Ibn Mâdjah (3973).

5al-Bukhârî (8) och Muslim (16).