Bad Herren tömma Sin vrede över hedningar

Psaltaren 79:1

1Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud,

de har skändat ditt heliga tempel

och lagt Jerusalem i grus.

2De lämnar dina tjänares lik

som föda åt himlens fåglar

och dina trognas kroppar åt vilda djur.

3De utgjuter deras blod som vatten

runt om Jerusalem, ingen begraver dem.

4Vi har blivit till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss.

5Hur länge, Herre, skall din vrede vara

och din lidelse brinna som eld?

6Töm din vrede över de andra folken1,

de som inte känner dig,

över de riken

som inte åkallar dig,

7ty de har slukat Jakob,

lagt hela landet öde.

1I Bibeln 1917:

”Utgjut din förtörnelse      över hedningarna, som ej känna dig,  och över de riken      som icke åkalla ditt namn.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.79.SVEN