Bad flera böner med flickurin på kläderna

Fråga: En kvinna bad flera böner utan att veta att hon hade en flickas urin på sina kläder. Flickan har dock inte börja äta vanlig mat än.

Svar: Bönen är giltig på grund av hennes okunnighet. Urinen måste dock tvättas bort ehuru den är från ett barn. Om barnet är en pojke räcker det att skvätta vatten på hans urin. Och om barnet är en flicka så betraktas hennes urin som en vuxen kvinnas urin, vilket innebär att den måste tvättas helt och fullt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Flickans urin skall tvättas bort medan pojkens urin skall blötas.”