Bad en månad med ogiltig strykning på strumporna

Fråga: En man var okunnig om strykningens domar varför han strök över sina läderstrumpor i två dagar under en månads tid medan han var hemma. Vad är domen för hans tidigare böner?

Svar: De är ogiltiga. Tvagningens plikt upphör inte på grund av glömska. En plikt upphör inte på grund av glömska. Den måste göras. Tvagningen är ett av bönens villkor. Dess plikt upphör inte på grund av glömska eller okunnighet. Han måste ta om bönerna.