Bad efter liktvätt?

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 422

1964 – Jag hörde Ahmad ta upp hadîthen:

Den som tvättar ett lik ska bada.”

Han sade:

Det finns ingen bekräftad hadîth i sakfrågan.”