az-Zindânî är bara en vilseledd apotekare

Jag utmanar ´Abdul-Madjîd az-Zindânî om att komma med en enda student som har tagit sin examen hos honom. Men den som inte har något kan inte ge något. Vet ni vad ´Abdul-Madjîd az-Zindânî vet? Han är en apotekare. Han vet om människan har kommit upp till himlen och rymden. Dessutom säger han att Sudan är ett islamiskt land som saknar like och liknande blufferier. Han är vilse, leder andra vilse och bluffar. Låt den närvarande berätta för den frånvarande.