Axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl

Författaren sade:

”an-Nu´mân bin Bashîr sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade rätta till oss i raderna… och säga: ”Rätta till era rader så att inte Allâh skiljer mellan era ansikten.””

Rapporterad av de fem och autentiserad av at-Tirmidhî.”

Hos Abû Dâwûd finns ett tillägg som författaren borde ha nämnt. Det klargör en Sunnah som de flesta bedjande försummar, nämligen an-Nu´mâns ord i slutet av hadîthen:

”Jag såg hur man sammanförde sin axel med sin grannes axel, sitt knä med sin grannes knä och sin häl med sin grannes häl.”

Berättarkedjan är autentisk. al-Bukhârî nämnde den i sin ”as-Sahîh” med en reducerad berättarkedja och rapporterade liknande hadîth med en fullkomlig berättarkedja från Anas.