Awliyâ’s vita blod

Fråga: Stämmer det att Awliyâ’s blod är vitt men att Allâh har avskärmat det från oss?

Svar: Det är falskt. Alla blod är likadana. Det spelar ingen roll om det är från Awliyâ’ eller någon annan. Allt blod är likadant. Det är falskt. En Walîs blod skiljer sig inte från någon annans blod. Blodet hos en Walî och en hedning är likadant.