Awliyâ’s underverk är ett faktum

Awliyâ’s underverk är ett faktum enligt islams och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer. Qur’ânen bevisar det på flera ställen och likaså gör autentisk Sunnah och myckna rapporteringar från följeslagarna, efterföljarna och andra det. Det är bara Ahl-ul-Bid´a som Mu´tazilah, Djahmiyyah och deras anhängare som förnekar underverk. Dock finns det många lögnare och förvirrade människor som hävdar underverk.

Underverk betyder inte att personen som gör dem är felfri eller att det är obligatoriskt att följa honom i allt han säger. Även otrogna och trollkarlar kan göra ovanliga saker, se syner och annat. Det har ju bekräftats hur ad-Dadjdjâl kommer att säga till himlen ”Regna!” så att det börjar regna och till jorden ”Väx!” så att den börjar växa. Han kommer att döda en person och därefter återuppliva honom och frambringa silver och guld1. Därför är imamerna enade om att en persons tro och gudfruktighet och islam är inte accepterade om han skulle flyga i luften och gå på vatten förrän man ser hur han ter sig till påbuden och förbuden som Allâh skickade Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med.

1Muslim (2137) och Ibn Mâdjah (4077).