“Awliyâ’ kan skapa med Allâhs tillstånd”

Fråga: Om man säger till vissa människor att en Walî inte klarar av att skapa något, så säger de att Allâh är kapabel till att låta honom skapa…

Svar: Skall du dyrka honom för att Allâh är kapabel till att låta honom skapa? Dyrka Allâh som är kapabel. Den som bara kan skapa om Allâh gör honom kapabel till det är ju inkapabel.