Avvisningar av Ahl-ul-Bid´ah görs för Allâhs sak

Angående världsliga ändamål, tillhör vi inte dem som bryr sig om dem och söker en närhet till dem.  Vi har fientlighet till många innovatörer. Om vi hade varit som sudanesen Muhammad Hâshim al-Hadiyyah och önskat pengar, skulle vi gått till en Sûfî och prisat hans Sûfiyyah och detsamma gäller Shî´ah, Hizbiyyûn och andra för att de skall vara nöjda med oss. Men våra kassettband och böcker är fulla av avvisningar av innovatörerna och Hizbiyyûn. Om vi exempelvis endast hade gett oss på ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq, skulle det varit möjligt att säga det. Men ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq är en av Hizbiyyûn och innovatörerna som vi varnar för belöningens skull. Shu´bah sade till sina vänner:

”Kom! Låt oss baktala för Allâhs sak.”

Imâm Ahmad sade:

”Personen som avvisar Ahl-ul-Bid´ah är som en kämpe för Allâhs sak.”

Detsamma sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Vi söker som sagt belöning [för detta].