Avvisning av två av bevisen för att demonstrationer är tillåtna

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var att det finns folk som argumenterar för demonstrationerna med muslimernas gemensamma bön vid Ka´bah efter att ´Umar och Hamzah hade konverterat till islam samt mannen som ställde sina möbler utanför huset för att folket skulle veta hur dålig granne han hade…

Svar: Vem anser ´Umars och Hamzahs (radhiya Allâhu ´anhumâ) bön i den Heliga moskén efter att de konverterat till islam vara en demonstration? De otrogna och inte muslimerna. Detta är en demonstration enligt de otrogna och inte muslimerna. Demonstrationer är enligt muslimerna otillåtna.

För det andra kan den här rapporteringens äkthet diskuteras. Den är inte bekräftad. Men om vi skulle säga att den är bekräftad, så demonstrerade de inte. De bad i den Heliga moskén. De varken demonstrerade, skrek eller ropade. De gjorde inget sådant. De gick bara ut till bönen. Är det någon som inte tillåts att gå till den Heliga moskén? De gick ut tillsammans för att be i den Heliga moskén. Det finns inget bevis däri för demonstrationer.

Angående mannen som tog ut sina möbler för att människorna skulle veta att hans granne besvärade honom, så är det ingen demonstration. Det var för att människorna skulle veta att hans granne besvärade honom. Det var ett bevis för grannens besvär. Det är ingen demonstration. Är det en demonstration att ta ut köksredskap och möbler?