Avvisning av den oliktänkande splittrar samfundet

Fråga: Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?

Svar: Avvisning av den oliktänkande enar samfundet. Det klargör sanningen och samfundet kan endast enas om sanningen. Det enas inte om falskhet. Det är obligatoriskt att avvisa den oliktänkande. Allâh har avvisat de oliktänkande. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har avvisat de oliktänkande. De lärda har avvisat de oliktänkande. Det är inte tillåtet att vara tyst om dem som gör fel och de oliktänkande. Det är ett bedrägeri mot muslimerna och ett sätt att låta motstridigheter och falskhet cirkulera.

Det är dock de lärda som avvisar. Ingen annan skall göra det. De som vet hur man skall avvisa. Det är inte alla som skall avvisa den oliktänkande.