Avvisning av Ahl-ul-Bid´ah är ett kall till Allâhs religion

Fråga: Får jag sitta med en [oklart ord] för att övertyga honom om att hans metodik är fel?

Svar: Gör det. Det är just det som är betydelsen av ett kall till Allâhs religion; att du sitter med en innovatör eller avgudadyrkare och kallar dem till Allâhs religion. Det är bara bra. Det är det som är betydelsen av ett kall till Allâh (´azza wa djall). Du måste dock ha kunskap så att du kan klargöra hans fel och avvisa hans tvivel och dispyter. En person som saknar kunskap skall inte gå in i debatt med dessa.