Avvisning av Ahl-ul-Bid´a är inte Djarh wa Ta´dîl

Fråga: Anses det vara kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, att varna för dagens sekter och avslöja deras fel samt individer som har avvikit från Salafs fundament och metodik?

Svar: Jag har berättat för er så många gånger att kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, hör till läran som berör berättarkedjorna och Hadîth och som bara praktiseras av Muhaddithûn.

Vad beträffar avvisning av den oliktänkande, så hör det inte till kritik och beröm. Det är ett klargörande av sanningen och en avvisning av falskheten. Det hör inte till kritik och beröm. Syftet skall inte vara att kritisera själva personen. Syftet skall bara vara att klargöra sanningen och visa felet som har gjorts. Syftet är alltså inte personen i sig så att det skall kallas för kritik och beröm.