”Avvisning av Ahl-ul-Bid´ah är slöseri med tid”

Fråga: Det finns de som säger att tiden går bara förlorad när man avvisar Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´ah och att det inte gagnar lekmännen. Stämmer det?

Svar: Det är han som talar på detta vis som är förlorad. Vad gäller att sanningen klargörs, så är det en återvändo till sanningen och det korrekta och ett sätt att få samfundet att enas om sanningen och det korrekta.