Avvisning av Ahl-ul-Bid´a splittrar människorna

Fråga: Många människor säger att avvisning av Ahl-ul-Bid´a splittrar människorna.

Svar: Det stämmer. Det är korrekt att splittra mellan sanning och lögn. Vi splittrar mellan sanning och lögn och dem som håller sig till sanningen och dem som håller sig till villfarelsen. Vi kommer att avvisa. De lärda har avvisat. Det görs inte för att splittra. Det görs för att ena människorna om sanningen. Att människor förblir upprättade på villfarelse och falska åsikter splittrar muslimerna. Vad gäller att klargöra sanningen för dem så att de kan enas om den, så är det ett kall till enighet och inte till splittring. Att kalla till splittring innebär att inte avvisa falskhetens folk. Det är just det som är ett kall till splittring om de bara visste.