Avvisande böcker är ett skydd

Fråga: Är det okej att läsa böcker, som ”al-´Awâsim min al-Qawâsim”, som förklarar dispyterna som ägde rum mellan följeslagarna?

Svar: Boken ”al-´Awâsim min al-Qawâsim” är en avvisning av Shî´ah. Den är skriven av Abû Bakr bin al-´Arabî (rahimahullâh). Det är bra att läsa den boken. Han avvisar deras tvivel och avslöjar deras lögner. Detsamma gäller att läsa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ”Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah”. Detta skyddar en person från deras tvivel. Det är han som läser deras böcker som befinner sig i riskzonen. Vad gäller den som läser avvisningar av dem, skyddar han sig.