Avvisande böcker är en vägledning och ett skydd

Dr Ibrâhim [ar-Ruhaylî] sade:

”Hur många lekmän har inte satts på prövning och blivit förvirrade och tveksamma inom religionens grundläggande frågor bara för att de läste avvisande böcker som de inte kunde begripa? Därför skall de som lägger ned energi på att dela ut dessa böcker sinsemellan frukta Allâh och akta sig för att inte vara orsaken till att människor prövas i Allâhs religion.”1

Vad menar du med ”avvisande böcker” som har fått människorna att bli förvirrade och tveksamma? Menar du böckerna som är skrivna av falskhetens folk och Ahl-ul-Bid´a och andra som sätter människorna på prövning? I så fall är det logiskt och ett faktum. Den största orsaken bakom människornas villfarelse är att falskhetens böcker har spridits, oavsett om de avvisar Ahl-us-Sunnah, som böcker skrivna av Dahlân, an-Nabhânî, Râfidhah, al-Ikhwân al-Muslimûn, eller om de är skrivna av folk som klär sig i Sunnahs kläder och försvarar falskhetens folk och bekämpar Ahl-us-Sunnah.

Och om du menar Ahl-us-Sunnahs avvisande böcker mot falskhetens folk, så är det ett märkligt uttalande som du har gjort och en katastrof. Hur många avvisningar av de vilsna bland hedningarna, judarna, de kristna och hycklarna finns inte i Qur’ânen?

Salaf har skrivit avvisande böcker alltsedan Imâm Ahmad, hans elever och hans elevers elever levde. De har pågått fram till Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs och hans elevers dagar och sedan fortsatt fram till Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs och hans elevers dagar. Sedan har de fortsatt fram till idag. Dessa avvisningar sprids över hela världen.

Hur många vilsna människor har inte vägletts av Allâh via dessa böcker? Hur mycket har Allâh inte skyddat Ahl-us-Sunnah från att falla i tvivel, avvikelser och Ahl-Ahwâ’s fällor via dessa böcker? Härmed sade Salaf:

”Avvisning av Ahl-ul-Bid´a är kamp.”

Vissa sade:

”Avvisning av Ahl-ul-Bid´a är bättre än krig med svärd.”

Kampen mot Ahl-us-Sunnahs avvisande böcker som skrivs i dag inleddes av al-Ikhwân al-Muslimûn. De spred falska åsikter, osunda läror, vilseledande böcker och orättvisa förtal mot Ahl-us-Sunnah. När vissa Ahl-us-Sunnah började avvisa deras falskheter, prövningar och konspirationer planterade de i människornas hjärnor förtal av avvisarna och de avvisande böckerna.

Det är beklagligt att vi ser vissa från Ahl-us-Sunnah upprepa det al-Ikhwân al-Muslimûn planterade av förtal av de avvisande böckerna och avvisningar av Ahl-ul-Bid´a och prövande och vilsna människor. Jag hoppas att doktorn tar tillbaka detta farliga tal och till och med fördömer dem som upprepar liknande tal.

1Sid. 33