Avvisa Ahl-ul-Bid´a och klargör Salafs metodik

Fråga: Stämmer det att det tillhör Salafs metodik att vissa lärda avvisar Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ medan andra klargör Salafs lära utan att avvisa dem och att de på så sätt fulländar varandra?

Svar: Göra bådadera. Avvisa Ahl-ul-Bid´a och klargör Salafs metodik.