Avvikande och genomskinliga kläder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 755-756

Kläder hör till Allâhs gåvor. Det finns dock etiketter med dessa kläder som en muslim måste ta hänsyn till:

1 – Att kläderna inte är avvikande, vilket innebär att de inte skiljer sig från ens lands klädesstil. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som har på sig avvikande kläder, kommer Allâh att iklä förnedringens kläder på Domedagen.”1.

Om landet man befinner sig i klär sig i en föreskriven klädsel, skall man inte avvika från den klädseln.

2 – Det är även förbjudet att ha på sig kläder som inte täcker huden utav genomskinlighet. Detta
är inte tillåtet eftersom det inte anses vara täckande. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Kvinnor som är påklädda och ändå nakna.”2

Det vill säga att de har på sig kläder som inte täcker kroppen.

Det enda undantaget är att en hustru får ha på sig tunna och genomskinliga kläder framför sin make. Detsamma gäller slavinnan som får ha på sig liknande kläder framför sin ägare eftersom han har rätt att njuta av henne.

1Abû Dâwûd (4029). God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2/503)).

2Muslim (2128).