Avundsjukans nackdelar

Publicerad: 2013-01-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Sharh Hilyah Tâlib-il-´Ilm, sid. 233-234

 

Avundsjukan hör till judarnas karaktärer och är en dålig egenskap. Men vad innebär avundsjukan? Det sägs att avundsjukan är att önska att andra förlorar det som de har fått av Allâh. Om någon har fått pengar av Allâh önskar denne att han blir fattig. Om någon har fått kunskap av Allâh önskar denne att han glömmer och blir okunnig. Om någon har fått barn av Allâh önskar denne att hans barn dör och fru blir steril och så vidare.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade att avundsjukan innebär att hata gåvan som Allâh har gett till andra. Det betyder att han inte önskar att personen förlorar gåvan, utan att han hatar att Allâh har gett honom den.

Avundsjukan har elva nackdelar:

1 – Den är en av de största synderna.

2 – Den bränner goda handlingar på samma sätt som elden bränner veden – och hadîthen om det är svag.

3 – Den hör till judarnas karaktärer.

4 – Den motstrider det religiösa brödraskapet.

5 – Den innebär missnöje med Allâhs beslut och bestämmelse.

6 – Den leder till olycka.

7 – Den avundsjuke följer Satan.

8 – Den bidrar med fientlighet och hat mot andra.

9 – Den kan leda till angrepp mot andra.

10 – Nedvärdering av Allâhs gåvor till andra.

11 – Den sysselsätter hjärtat från Allâh.